stuff by jaakko seppälä (jaakkots at gmail.com)

--- 10 styles, 100 characters
--- Oravamies (in Finnish)
--- Malinen (in Savo)
--- Donald Duck (Inducks)
--- Knoppilaat (IS:n kuukauden kotimainen 11/2018)